Lo lắng cuộc sống khi về già, đây là loại bảo hiểm tự nguyện mà bạn nên quan tâm

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện được nhiều người quan tâm vì mang đến quyền lợi và giúp nhanh chóng thực hiện kế hoạch nghỉ hưu sớm.

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện là gì?

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện, nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động.

Về bản chất, bảo hiểm hưu trí tự nguyện là một loại sản phẩm tài chính dành cho cá nhân. Trong đó, người tham gia đóng góp tiền tiết kiệm theo định kỳ vào sản phẩm hưu trí và sẽ được chi trả từ quỹ khi đến tuổi nghỉ hưu.

Số tiền hưu trí mà mỗi cá nhân được hưởng phụ thuộc vào tổng số tiền đóng góp của mình và hiệu quả đầu tư vốn của quỹ.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Lo lắng cuộc sống khi về già, thông tin về loại bảo hiểm hưu trí tự nguyện được cung cấp đầy đủ cho bạn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động thiết kế sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhưng phải bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro.

1. Đối với quyền lợi hưu trí định kỳ:

- Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi tử vong hoặc tối thiểu 15 năm, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

- Hai bên thỏa thuận về mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí.

- Tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bạn không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

2. Đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

Doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có thể tiếp tục cung cấp quyền lợi này trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi sau:

- Quyền lợi trợ cấp mai táng:

Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

Khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Bên mua được lựa chọn số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện bạn sẽ nhận được quyền lợi hưu trí định kỳ, quyền lợi trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự

Lúc nhận được đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, dù có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Một số loại bảo hiểm hưu trí tự nguyện trên thị trường hiện nay để bạn tham khảo:

1. Hưu Trí An Khang - Bảo Việt Nhân Thọ

- Quyền lợi hưu trí định kỳ.

- Người được bảo hiểm có thể nhận ngay 25% giá trị tài khoản hoặc 50% giá trị tài khoản

- Đầu tư an toàn và hiệu quả với Quỹ hưu trí tự nguyện. Quyền lợi bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

- Quyền lợi trợ cấp mai táng, tạm ứng từ giá trị tài khoản, rút giá trị tài khoản và duy trì hợp đồng.

Khoản tiền đóng định kỳ dự kiến: 12 triệu/năm.

2. Hưu trí Sun Life của Sun Life Việt Nam

- Hưởng các ưu đãi về thuế cho các khoản đóng góp, lên đến 12 triệu/người/năm.

- Linh hoạt, chủ động trong việc đóng góp.

- Khi bạn bước vào tuổi nghỉ hưu, sẽ bắt đầu được chi trả quyền lợi hưu trí.

- Chi trả 100% quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Phí bảo hiểm cơ bản hằng năm: 24 triệu đồng.

3. An Nhàn Hưu Trí của Dai-ichi Life

- Phí tích lũy mua bảo hiểm nhân thọ.

- Bạn có quyền rút toàn bộ, từng phần vào hàng tháng, hàng quý… hoặc thời điểm nào bạn mong muốn.

- Nếu bạn để các khoản quyền lợi hưu trí lại, các khoản tiền này sẽ được hưởng lãi suất công bố tại từng thời điểm.

- - Ưu đãi giảm thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lên đến 12 triệu đồng/năm.

Phí dự kiến đóng hàng năm 24 triệu đồng.

Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện ở đâu?

Trường hợp mua bảo hiểm hưu trí cho cá nhân, bạn có thể lựa chọn một trong số các sản phẩm hưu trí tiêu biểu ở trên và liên hệ với công ty bảo hiểm để được hỗ trợ.

Thủ tục mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Thủ tục mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị chứng minh nhân dân.

Quy trình trải qua 4 bước cơ bản gồm:

- Kê khai thông tin
- Đóng phí
- Thẩm định
- Cấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hưu trí

Lưu ý: Khi mua tại văn phòng công ty, đại lý bảo hiểm hay ngân hàng liên kết nên đến đúng địa chỉ và đến vào giờ hành chính để có thể làm việc ngay trong ngày.

Chia sẻ
Đọc thêm