Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới

Theo Lao Động,
Chia sẻ

Hiện tượng hai đầu mọc trên cùng một thân được tìm thấy ở nhiều loài sinh vật như rùa, cá mập, cá sấu, rắn, chim, trâu, bò... Hình dáng kỳ dị của chúng khiến trẻ em và cả người lớn phải giật mình, sợ hãi.

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 1

Đười ươi mẹ đang bế trên tay một đười ươi con 2 đầu

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 2

Chuột bạch hai đầu

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 3

Hải cẩu hai đầu

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 4

Gà hai đầu

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 5

Ngựa vằn

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 6

Tê giác

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 7

Chó

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 8

Bò hai đầu

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 9

Chú chim hai đầu màu sắc tuyệt đẹp

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 10

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 11

Tê giác

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 12

Rùa

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 13

Tinh tinh

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 14

Thằn lằn

Giật mình sợ hãi trước những “quái vật” hai đầu kỳ dị có thật trên thế giới 15

Bồ nông

Chia sẻ
Đọc thêm