Đo chỉ số “não cá vàng” của bạn

Bạn có phải người thường xuyên quên trước quên sau, không nhớ ra mình định làm gì tiếp theo không? Hãy đo xem độ đãng trí của bạn là bao nhiêu nhé!

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm