Bạn có phải là người hay phàn nàn?

Ai cũng ghét đối diện với một người phàn nàn không ngớt, bởi đa số điều họ phàn nàn đều là những lời trách móc, bất mãn trong lòng. Mức độ phàn nàn của bạn có thể cảm thông hay không, hay là khiến người ta phản cảm?

Chia sẻ
Đọc thêm