Đà Nẵng thưởng Tết thấp nhất 200.000 đồng, cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng

KHƯƠNG MỸ, Theo TRÍ THỨC TRẺ

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán của doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn thấp nhất là 200.000 đồng và cao nhất là hơn 1,4 tỷ đồng.

Chiều 29/11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đã có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tính đến ngày 27/12.

Theo đó, tiền lương cao nhất của năm 2021 là 169,1 triệu đồng/tháng, tiền lương thấp nhất là 3,92 triệu đồng/tháng.

Về mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022, đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Đà Nẵng thưởng Tết thấp nhất 200.000 đồng, cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Mức thưởng Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng cao nhất là hơn 1,4 tỷ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng

Ở khối doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 11,25 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1,075 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 1,432 tỷ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Còn đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 768.000 đồng.

Chia sẻ
Đọc thêm