TIN TỨC VỀ CÂY PHƯỢNG BẬT GỐC ĐÈ TRÚNG NHIỀU HỌC SINH THƯƠNG VONG - CAY PHUONG BAT GOC DE TRUNG NHIEU HOC SINH THUONG VONG

Cây phượng bật gốc đè trúng nhiều học sinh thương vong