TIN TỨC VỀ CÂY BẬT GỐC KHIẾN 13 HỌC SINH THƯƠNG VONG Ở TP. HỒ CHÍ MINH - CAY BAT GOC KHIEN 13 HOC SINH THUONG VONG O TP. HO CHI MINH

cây bật gốc khiến 13 học sinh thương vong ở TP. Hồ Chí Minh