TIN TỨC VỀ CÁN BỘ XÃ TỰ Ý BỎ NHIỆM SỞ ĐI THAM QUAN - CAN BO XA TU Y BO NHIEM SO DI THAM QUAN

Cán bộ xã tự ý bỏ nhiệm sở đi tham quan