TIN TỨC VỀ BỊ XE NÂNG TẠI NHÀ CẮT ĐỨT LÌA BÀN CHÂN - BI XE NANG TAI NHA CAT DUT LIA BAN CHAN

Bị xe nâng tại nhà cắt đứt lìa bàn chân