Bẵng đi mấy năm không liên lạc, bạn trai cũ đột ngột cầu xin tôi một việc oái oăm

Đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của người yêu cũ, tôi cười nhạt, chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa?

Cách đây mấy năm, tôi từng yêu anh ta chết đi sống lại. Nhưng rồi khi tôi hạnh phúc báo tin có bầu, anh ta lại vội vã đòi chia tay và buông những lời ác độc với tôi. Mấy năm nay, tôi cố gắng sống tốt, cố gắng bù đắp cho con những thiệt thòi mà bé phải gánh chịu. Những tưởng cứ bình yên mà sống cả cuộc đời thì người yêu cũ đột ngột nhắn tin. Anh ta kể lể về cuộc sống đầy đau khổ của mình và yêu cầu tôi "CHO ĐƯỢC NHẬN LẠI CON". Thật nực cười! Tôi phải làm sao để anh ta từ bỏ hoàn toàn hi vọng mà buông tha cho mẹ con tôi đây?

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 1.

Ảnh 1. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 2.

Ảnh 2. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 3.

Ảnh 3. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 4.

Ảnh 4. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 5.

Ảnh 5. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 6.

Ảnh 6. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 7.

Ảnh 7. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 8.

Ảnh 8. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 9.

Ảnh 9. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 10.

Ảnh 10. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bẵng đi mấy năm không liên lạc, người yêu cũ đột ngột tiết lộ cuộc sống không hạnh phúc và nhờ tôi giúp đỡ một việc oái oăm - Ảnh 11.

Ảnh 11. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

(Xin giấu tên)

Chia sẻ
Đọc thêm