Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà vẫn mắc kẹt bởi một chữ "ơn"

Dung Nguyen, Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Giờ hai chúng tôi không cùng đẳng cấp, tôi muốn chia tay nhưng không sao rời bỏ được anh.

Anh là mối tình đầu của tôi, cả hai cùng làng, tình cảm của hai đứa rất sâu nặng.

Ngày tôi đỗ đại học bị bố mẹ bắt ở nhà nhưng muốn đổi đời nên tôi quyết tâm học đến cùng. Chính anh đã động viên và hỗ trợ tiền cho tôi ăn học. Xa mặt cách lòng, tôi không còn yêu nữa, chỉ coi anh như người anh trai thôi.

Sau khi ra trường, tôi cố gắng làm việc trong 3 năm trời để trả nợ mối tình đầu, với mong muốn chấm dứt quan hệ với anh. Nhưng khi nợ đã trả, anh vẫn không chịu buông tôi ra. Vì muốn níu kéo tình yêu, anh đã ra thành phố làm việc 2 tháng nay. Điều đó làm tôi khó xử vô cùng.

Khi không còn tình yêu thì sao mà sống trọn đời được. Theo mọi người tôi làm sao để thoát khỏi anh đây?

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà không sao làm được, bởi mắc kẹt một chữ "ơn" - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà không sao làm được, bởi mắc kẹt một chữ "ơn" - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà không sao làm được, bởi mắc kẹt một chữ "ơn" - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà không sao làm được, bởi mắc kẹt một chữ "ơn" - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà không sao làm được, bởi mắc kẹt một chữ "ơn" - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà không sao làm được, bởi mắc kẹt một chữ "ơn" - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà không sao làm được, bởi mắc kẹt một chữ "ơn" - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà không sao làm được, bởi mắc kẹt một chữ "ơn" - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà không sao làm được, bởi mắc kẹt một chữ "ơn" - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bạn trai mà không sao làm được, bởi mắc kẹt một chữ "ơn" - Ảnh 10.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(thaomai...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm