5 điểm thay đổi quan trọng trong Hướng dẫn tiêm chủng COVID-19

Ngày 10/8/ 2021, Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng COVID-19", trong đó có bổ sung, điều chỉnh một số nhóm đối tượng trong khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Trong"Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng COVID-19" này có 5 điểm thay đổi quan trọng như sau:

5 điểm thay đổi quan trọng trong Hướng dẫn tiêm chủng COVID-19 - Ảnh 1.

Mẫu phiếu sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế vừa ban hành

5 điểm thay đổi quan trọng trong Hướng dẫn tiêm chủng COVID-19 - Ảnh 2.

5 điểm thay đổi quan trọng trong Hướng dẫn tiêm chủng COVID-19 - Ảnh 3.

 

Chia sẻ
Đọc thêm