TIN TỨC VỀ VỤ HỌC SINH LỚP 1 ĐỨNG NGOÀI NẮNG VÌ ĐI HỌC SỚM - VU HOC SINH LOP 1 DUNG NGOAI NANG VI DI HOC SOM

Vụ học sinh lớp 1 đứng ngoài nắng vì đi học sớm