TIN TỨC VỀ VỤ HỎA HOẠN TRƯỚC CỔNG BV NHI TRUNG ƯƠNG - VU HOA HOAN TRUOC CONG BV NHI TRUNG UONG

vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi Trung Ương