TIN TỨC VỀ VIỆT NAM ĐÃ TIÊM HƠN 10.5 TRIỆU LIỀU VẮC XIN - VIET NAM DA TIEM HON 10.5 TRIEU LIEU VAC XIN

Việt Nam đã tiêm hơn 10.5 triệu liều vắc xin