Từ 2021, người lao động có quyền nghỉ việc không cần báo trước khi bị sếp chửi hay xúc phạm

Bộ Luật Lao động sửa đổi 2019 đã ban hành những quy định mới liên quan đến quyền lợi của người lao động. Trong đó, có nội dung đáng chú ý về việc người lao động có quyền đơn phương dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước nếu bị cấp trên nhục mạ.

Mới đây, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Bộ luật sửa đổi 2019 sẽ có những điểm mới, trong đó có một số nội dung đáng chú ý liên quan đến vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động. 

Cụ thể, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước khi người sử dụng lao động (thường gọi là sếp) có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự. 

Từ 2021, người lao động có quyền nghỉ việc không cần báo trước khi bị sếp chửi hay xúc phạm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nội dung này được quy định rõ tại điểm a, khoản 2, Điều 35 Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 và sẽ được áp dụng từ 01/01/2021: 

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Bộ luật lao động sửa đổi 2019 quy định, người lao động theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (không cần lý do như hiện nay) chỉ cần báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; ít nhất 03 ngày làm việc với hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy, người lao động nếu không còn "mặn mà' với công ty thì dễ dàng nghỉ việc mà không bị gò bó.

Chia sẻ
Đọc thêm