Trường tôi thu hộ bảo hiểm y tế

NGUYỄN HỮU NHÂN (Đồng Tháp),
Chia sẻ

Nhiều năm qua, cũng như những trường khác, trường tôi cũng thu hộ bảo hiểm y tế với hơn 1.500 học sinh.

Trường tôi thu hộ bảo hiểm y tế - Ảnh 1.

Trước hết, lãnh đạo trường phổ biến đến từng giáo viên, nhất là thầy cô làm công tác chủ nhiệm nên gặp gỡ, thông tin đến từng phụ huynh về quyền lợi, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế cho con em. 

Phiên họp cha mẹ học sinh đầu năm cũng đưa nội dung này vào. Thầy cô chủ nhiệm phải nắm chắc hoàn cảnh học sinh. Em nào diện miễn, giảm phải được thông báo cụ thể. Gia đình chỉ phải nộp các hồ sơ có liên quan. 

Học sinh nào đã được địa phương hỗ trợ sẽ gửi bản xác nhận để trường có con số báo cáo cụ thể với cấp trên. Các học sinh còn lại sẽ được thầy cô khuyến khích tham gia đúng quy định.

Trong trường hợp học sinh chưa tham gia vì hoàn cảnh gia đình khó khăn thật sự, trường hướng dẫn các lớp trao đổi với ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp để có giúp đỡ cụ thể. Thông thường, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở các trường là khá cao. Các lớp chỉ có một, hai em chưa tham gia. 

Với những trường hợp này, sau khi kiểm tra lại lần nữa, nếu thật sự gia đình học sinh có khó khăn, liên đội và ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp sẽ vận động học sinh và phụ huynh đóng góp mua các suất bảo hiểm y tế tặng cho các em.. 

Thông thường lớp nào sẽ giúp tặng bảo hiểm y tế cho học sinh lớp đó. Riêng các lớp đã tham gia 100% có thể tương trợ thêm cho các lớp khác, nhà trường rất hoan nghênh. Các trường hợp khó khăn được chia sẻ cụ thể với sự hợp tác của gia đình, mức hỗ trợ tùy trường hợp có thể từ 50% đến 100%.

Thầy cô tuyệt đối không nêu tên học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế trước lớp hay trước trường trong các buổi sinh hoạt tập trung. Mọi tiếp xúc với phụ huynh học sinh có liên quan đến tiền bạc phải thật tế nhị và tinh thần là thông cảm, chia sẻ, không đe dọa hay xúc phạm đến cá nhân hay gia đình các em. 

Thầy cô và các nhà hảo tâm cũng hăng hái tham gia không phải vì thành tích mà vì sự thương mến, hỗ trợ học sinh. Các em học sinh cũng hiểu được đây là sự tương trợ bạn bè. 

Sau khi kết thúc đợt vận động, trường sẽ thông báo đến học sinh về kết quả cụ thể và trao tặng suất bảo hiểm y tế cho các em có hoàn cảnh khó khăn, thông báo cho phụ huynh được biết.

Nhà trường thu bảo hiểm y tế có vất vả, nhưng chỉ có thầy cô mới nắm chắc hoàn cảnh học sinh. Nhà trường cũng là nơi tuyên truyền, phổ biến chính sách về bảo hiểm y tế đến phụ huynh học sinh hiệu quả nhất. 

Do áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, có tính vào việc xét thi đua cuối năm cho đơn vị và cá nhân nên có trường, có thầy cô gặp sai sót trong cách tiến hành. Nên chăng bảo hiểm y tế có những suất tặng với những trường hợp khó khăn mà trường đề nghị, để cùng trường hỗ trợ các em.

Chia sẻ