Trích xuất camera, BN 2009 ở CC Garden Hill (Hà Nội) không tự giác cách ly, 2 lần xuống tầng 1 chung cư gội đầu

PV (T/H), Theo DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ