TIN TỨC VỀ TP.HCM ĐÃ TIÊM HƠN 404.000 LIỀU VẮC XIN COVID-19 - TP.HCM DA TIEM HON 404.000 LIEU VAC XIN COVID-19

TP.HCM đã tiêm hơn 404.000 liều vắc xin COVID-19