TIN TỨC VỀ TỔNG THỐNG MỸ BIDEN TRAO QUYỀN CHO PHÓ TỔNG THỐNG HARRIS - TONG THONG MY BIDEN TRAO QUYEN CHO PHO TONG THONG HARRIS

Tổng thống Mỹ Biden trao quyền cho Phó Tổng thống Harris