TIN TỨC VỀ SƯ TRỤ TRÌ VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG QUẢ BỊ ĐÂM TỬ VONG - SU TRU TRI VA NGUOI LAM CONG QUA BI DAM TU VONG

Sư trụ trì và người làm công quả bị đâm tử vong