TIN TỨC VỀ PHÒNG XÉT NGHIỆM COVID-19 ĐẶT TRONG TÒA NHÀ - PHONG XET NGHIEM COVID-19 DAT TRONG TOA NHA

Phòng xét nghiệm Covid-19 đặt trong tòa nhà