TIN TỨC VỀ PHONG TỎA TOÀN BỘ PHƯỜNG 21 - PHONG TOA TOAN BO PHUONG 21

Phong tỏa toàn bộ phường 21