TIN TỨC VỀ PHONG TỎA NHIỀU HỘ DÂN KHU TẬP THỂ NGUYỄN CÔNG TRỨ - PHONG TOA NHIEU HO DAN KHU TAP THE NGUYEN CONG TRU

Phong tỏa nhiều hộ dân khu tập thể Nguyễn Công Trứ