TIN TỨC VỀ PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỔ CHỨC RƯỚC DÂU RẦM RỘ CHO CON TRAI - PHO GIAM DOC BENH VIEN TO CHUC RUOC DAU RAM RO CHO CON TRAI

Phó giám đốc bệnh viện tổ chức rước dâu rầm rộ cho con trai