TIN TỨC VỀ PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN CÓ CON RƯỚC DÂU RẦM RỘ - PHO GIAM DOC BENH VIEN CO CON RUOC DAU RAM RO

Phó giám đốc bệnh viện có con rước dâu rầm rộ