Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ

Dung Nguyen, Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Đời người con gái cưới có một lần, sao tôi có thể sống trong cái kho để đồ của nhà chồng được?

Về chơi nhà chồng tương lai, tôi bàng hoàng khi nhìn vào phòng cưới mà bố mẹ anh ấy chuẩn bị cho chúng tôi. Tôi rất buồn chán và nhắn tin để góp ý với bạn trai, nào ngờ không nhận được sự ủng hộ mà toàn là những lời khó nghe.

Tôi thật sự không biết có nên tiếp tục tổ chức đám cưới nữa không. Mọi người đọc những dòng tin nhắn dưới đây và cho tôi lời khuyên với? Tôi đang rất rối trí.

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 10.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 11.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn phòng cưới như cái kho để đồ, tôi góp ý với chồng tương lai, nào ngờ nhận được câu trả lời sốc tột độ - Ảnh 12.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(hongtu...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm