Nếu không có tình yêu, thì bạn sẽ có gì trong tay?

Bạn đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì bạn có biết là bạn đang có gì trong tay không? Và điều đó có thể còn tuyệt hơn cả nếu như có tình yêu nữa thì sao?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm