TIN TỨC VỀ MẤT NGÓN TAY DO VƯỚNG NHẪN VÀO CỬA Ô TÔ - MAT NGON TAY DO VUONG NHAN VAO CUA O TO

Mất ngón tay do vướng nhẫn vào cửa ô tô