Lao động về nước trước hạn do dịch bệnh hoặc chiến tranh được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng

Dương Hưng, Theo TIỀN PHONG
Chia sẻ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định mới về hoạt động, quản lý và các mức chi của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động hoặc tai nạn rủi ro, ốm đau bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc sẽ được hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng/trường hợp.

Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì doanh nghiệp (chủ sử dụng lao động) bị giải thể, thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc lý do bất khả kháng khác sẽ được hỗ trợ từ 7-20 triệu đồng.

Người lao động về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng sức khỏe, hoặc bị quấy rối tình dục trong thời làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ từ 7-20 triệu đồng.

Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ chi phí trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh, như hỗ trợ chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thuê luật sư, tối đa 50 triệu đồng/người, trường hợp liên quan đến nhiều người mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng.

Trường hợp lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài, nhân thân của người lao động sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đối với các lao động về nước trước thời hạn do các nguyên nhân trên cũng sẽ được quỹ hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề với mức 1 triệu đồng/tháng, tối đa 6 tháng.

Để nhận được hỗ trợ, người lao động hoặc người được lao động ủy quyền có thể làm hồ sơ gửi trực tuyến, trực tiếp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, sau đó gửi về Cơ quan điều hành Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội). Trong thời gian 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ, quỹ sẽ thực hiện việc hỗ trợ theo đề nghị của người lao động.

Chia sẻ
Đọc thêm