"Hotgirl" Bella nói mình không điên, đòi gặp con

VTC9, Theo VTC News

Ngày thứ 3 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Hà Nội), hotgirl tự xưng Bella đã khá bình tĩnh khi nói chuyện với bác sỹ, tuy nhiên, cô vẫn chưa ý thức được bệnh của mình và liên tục đòi gặp con.

"Hotgirl" Bella nói mình không điên, đòi gặp con

Chia sẻ
Đọc thêm