Giải mã "thử thách tự sát kinh dị Momo" là gì?

Bi, Theo Trí thức trẻ

Thử thách Momo đã khiến nhiều đứa trẻ phải tự sát nhưng thật sự thử thách này là gì?

Giải mã thử thách tự sát kinh dị Momo là gì? - Ảnh 1.


Giải mã thử thách tự sát kinh dị Momo là gì? - Ảnh 3.


Giải mã thử thách tự sát kinh dị Momo là gì? - Ảnh 5.


Giải mã thử thách tự sát kinh dị Momo là gì? - Ảnh 7.


Giải mã thử thách tự sát kinh dị Momo là gì? - Ảnh 9.


Giải mã thử thách tự sát kinh dị Momo là gì? - Ảnh 11.

Chia sẻ
Đọc thêm