Đột nhiên vợ mang đứa bé sơ sinh về nuôi, để rồi khi biết mẹ của bé con mà tôi cay suốt đêm không chợp mắt

Tôi đã bí mật kiểm tra điện thoại của vợ, để tìm tung tích đứa bé mà cô ấy nhận nuôi.

Chúng tôi đang nuôi 2 đứa con đã đủ mệt, thế mà vợ tôi vẫn quyết tâm bế bé sơ sinh về nuôi. Cô ấy nói hoàn cảnh đứa nhỏ quá tội nghiệp không đành bỏ rơi. Thế nhưng khi biết mẹ của đứa bé mà tôi cay vô cùng. Không ngờ vợ lại lừa dối tôi chuyện lớn thế này. Theo mọi người tôi có nên phanh phui hết chuyện này cho bố mẹ vợ biết để họ chịu trách nhiệm không?

Đột nhiên vợ mang đứa bé sơ sinh về nuôi, để rồi khi biết mẹ của bé con mà tôi cay suốt đêm không chợp mắt - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đột nhiên vợ mang đứa bé sơ sinh về nuôi, để rồi khi biết mẹ của bé con mà tôi cay suốt đêm không chợp mắt - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đột nhiên vợ mang đứa bé sơ sinh về nuôi, để rồi khi biết mẹ của bé con mà tôi cay suốt đêm không chợp mắt - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đột nhiên vợ mang đứa bé sơ sinh về nuôi, để rồi khi biết mẹ của bé con mà tôi cay suốt đêm không chợp mắt - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đột nhiên vợ mang đứa bé sơ sinh về nuôi, để rồi khi biết mẹ của bé con mà tôi cay suốt đêm không chợp mắt - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đột nhiên vợ mang đứa bé sơ sinh về nuôi, để rồi khi biết mẹ của bé con mà tôi cay suốt đêm không chợp mắt - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đột nhiên vợ mang đứa bé sơ sinh về nuôi, để rồi khi biết mẹ của bé con mà tôi cay suốt đêm không chợp mắt - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(duythuc...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm