Điểm thi tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh

Các sĩ tử có thể tham khảo điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 một số tỉnh thành sau đây để so sánh, đối chiếu.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 đã diễn ra ở nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Bình Dương, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre...  Tuy vậy đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có trường nào công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10, cũng như điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.

Bên cạnh đó, một số địa phương vẫn chưa tới ngày thi vào lớp 10 như Hà Nội (12-13/06), Yên Bái (10-12/6); Bình Thuận (10-12/6); Vĩnh Phúc: (18-20/6), Bắc Ninh, Nam Định...

Các sĩ tử có thể tham khảo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 một số tỉnh thành sau đây để so sánh, đối chiếu. 

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Quảng Ninh

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 1.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Hà Tĩnh

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 2.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 3.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 4.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Thanh Hóa

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 5.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Nghệ An

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 6.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 7.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Thừa Thiên Huế

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 8.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Ninh Thuận

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 9.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Bình Dương

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 10.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Tiền Giang

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 11.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Trà Vinh

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 12.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Bến Tre

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 13.

Và một số điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở các tỉnh thành khác:

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 14.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở TP. Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 15.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Bắc Giang

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 16.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Bắc Ninh

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 16.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Nam Định

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 17.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Hưng Yên

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 18.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Hà Nam

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 19.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở  Hải Phòng

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 21.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 22.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Bình Thuận

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 20.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 21.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 22.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Đồng Nai

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh thành, thí sinh tham khảo để so sánh - Ảnh 26.

Chia sẻ
Đọc thêm