Để trả ơn ân nhân đã bỏ ra 5 tỷ cứu giúp, chồng nhẫn tâm đẩy vợ "xuống vực thẳm"

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Chẳng lẽ cả đời này tôi phải hi sinh vì chồng sao?

Mất tuổi thanh xuân, mất công việc để ở nhà chăm sóc con và phụng dưỡng bố mẹ chồng, để anh ấy yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Những giá trị tôi tạo ra không thể so với 5 tỷ của người ta. Để trả ơn ân nhân, chồng buông bỏ tất cả, còn tôi chìm đắm trong đau khổ. Không biết phải thoát ra thế nào đây?

Để trả ơn ân nhân đã bỏ ra 5 tỷ cứu giúp, chồng nhẫn tâm đẩy vợ "xuống vực thẳm" - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để trả ơn ân nhân đã bỏ ra 5 tỷ cứu giúp, chồng nhẫn tâm đẩy vợ "xuống vực thẳm" - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để trả ơn ân nhân đã bỏ ra 5 tỷ cứu giúp, chồng nhẫn tâm đẩy vợ "xuống vực thẳm" - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để trả ơn ân nhân đã bỏ ra 5 tỷ cứu giúp, chồng nhẫn tâm đẩy vợ "xuống vực thẳm" - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để trả ơn ân nhân đã bỏ ra 5 tỷ cứu giúp, chồng nhẫn tâm đẩy vợ "xuống vực thẳm" - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để trả ơn ân nhân đã bỏ ra 5 tỷ cứu giúp, chồng nhẫn tâm đẩy vợ "xuống vực thẳm" - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(thuongmen...@gmail.com)

Chia sẻ