Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ

Tôi không ngờ người chồng mà tôi yêu thương nhiều năm nay, giờ lại suy đồi đạo đức đến vậy?

Gia đình đang hạnh phúc, chồng đột ngột dựng chuyện vợ ngoại tình với người bạn của anh ấy. Thậm chí anh còn đánh và hành hạ tinh thần tôi. Tôi càng kêu oan, chồng càng phản ứng mạnh hơn. Để rồi khi nhắn tin qua lại với người bạn thân của chồng, tôi mới biết được anh ta cố tình dựng chuyện vợ ngoại tình.

Tôi đang rất cần một lời khuyên trong lúc bế tắc này. Mọi người giúp tôi với?

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 10.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để che giấu bí mật của mình, chồng đã nghĩ ra mưu kế làm nhục vợ rất thâm độc và hèn hạ - Ảnh 11.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(hongngoan...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm