Chọn 1 con đường để biết phương hướng phát triển sự nghiệp trong tháng 6

Công việc tháng 6 của bạn có gì cần chú ý?

Con đường nào sẽ chứa thông điệp về công việc của bạn trong tháng 6? Hãy tập trung và chọn con đường bạn ấn tượng nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Hãy chọn một con đường đại diện cho sự phát triển công việc của bạn trong tháng 6 - Ảnh 2.

Chia sẻ
Đọc thêm