Câu chuyện của cặp đôi quen nhau từ năm 13 tuổi và sự kì diệu xảy ra sau 2550 ngày thử thách

Khi yêu, ai chẳng muốn được đồng hành, ở bên cạnh người yêu của mình. Vượt qua được yêu xa để đến bên nhau là rất khó. Thế nhưng nếu hai con tim cùng chung nhịp đập, hướng về phía trước thì khó khăn sẽ nhanh qua!

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 1.

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 2.

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 3.

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 4.

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 5.

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 6.

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 7.

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 8.

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 9.

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 10.

Câu chuyện trong đám cưới của cặp đôi biết nhau năm 13 tuổi, có 3671 ngày yêu nhưng 2550 không ở bên nhau! - Ảnh 11.

Chia sẻ
Đọc thêm