TIN TỨC VỀ BỆNH NHÂN DƯƠNG TÍNH SARS-COV-2 ĐẾN KHÁM - BENH NHAN DUONG TINH SARS-COV-2 DEN KHAM

Bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 đến khám