trắc nghiệm

Bạn có phải là một người chung thủy?

Bạn có nghĩ mình là một người chung thủy, khi yêu thì sẽ dốc hết tâm can để yêu không?


Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm