Bài thi riêng vào trường công an

Yến Anh,
Chia sẻ

Bộ Công an cho biết năm 2022, các trường công an nhân dân (CAND) được tuyển 2.050 chỉ tiêu trình độ đại học (ĐH) với thí sinh tốt nghiệp THPT.

Khác với những năm trước, năm nay, các trường CAND sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh. Phương thức 1 là xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), quy định của Bộ Công an; áp dụng đối với tất cả các trường CAND. Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS Academic, TOEFL iBT hoặc HSK) theo quy định của Bộ Công an; áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành nghiệp vụ an ninh, nghiệp vụ cảnh sát.

Phương thức 3 là xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả bài thi tuyển sinh trình độ ĐH CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an; áp dụng đối với tất cả các trường CAND. Bài thi này được Bộ Công an tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày.

Thí sinh được lựa chọn 1 trong 4 mã đề thi theo nguyện vọng đã đăng ký khi sơ tuyển, gồm: CA1 (phần trắc nghiệm: lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; phần tự luận: Toán); CA2 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Ngữ văn); CA3 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Toán); CA4 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Ngữ văn).

Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT; áp dụng đối với tất cả các trường CAND theo tổ hợp tương tự phương thức 3. Trường hợp Bộ GD-ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và tình hình thực tế, X02 (Cục Đào tạo - Bộ Công an) sẽ phối hợp với X01 (Cục Tổ chức cán bộ) tham mưu đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND. Trường hợp phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo phương thức 2 (nếu trường có xét tuyển theo phương thức 2) và ngược lại hoặc phương thức 3 (nếu trường không xét tuyển theo phương thức 2).

Nếu phương thức 1 và phương thức 2 không tuyển đủ chỉ tiêu, hoặc thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 và phương thức 2 không xác nhận nhập học hay thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT, thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo phương thức 3.

Chia sẻ