100,000 chiếc tăm và 35 năm ròng rã

Kxl (Nguồn: BP),

Đó là số nguyên liệu và khoảng thời gian để một người đàn ông làm nên một tuyệt tác của cả thế giới.

Có lẽ phần lớn chúng ta còn chưa sinh ra, hoặc chưa nhận thức được gì nhiều về thế giới bên ngoài vào thời điểm Scott Weaver bắt đầu khởi động dự án của mình. "Rolling through the Bay" là mô hình với độ chi tiết đáng kinh ngạc, có cấu tạo hoàn toàn từ những... chiếc tăm mà chúng ta dùng để xỉa răng hàng ngày.

Sau 35 năm làm việc không mệt mỏi, ước tính Weaver đã dành khoảng 3,000 giờ thực hiện tuyệt phẩm này. Lượng tăm ông sử dụng được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Ngay cả đến nay, ông vẫn không ngừng phát triển và tiếp tục mở rộng tác phẩm của mình.

Tuyệt phẩm của Scott Weaver, làm từ 100,000 chiếc tăm trong khoảng thời gian kỷ lục 35 năm, là mô hình thu nhỏ chi tiết của San Francisco. Bạn có thể khám phá nhiều khu vực khác nhau trong thành phố qua những tấm ảnh sau:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm video để biết chi tiết về kích thước thật, cũng như cách vận hành của công trình nghệ thuật này qua lời hướng dẫn của đích thân nghệ sĩ Scott Weaver:
 
.
Chia sẻ
Đọc thêm