Xóa sổ chợ đầu mối Long Biên - Hà Nội?

Theo VietNamNet,

Hà Nội sẽ xây thêm 3 chợ đầu mối nông sản đồng thời sẽ xoá bỏ, di dời chợ đầu mối phía Nam (Quận Hoàng Mai), chợ đầu mối Long Biên (Ba Đình).

Cụ thể, theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc giai đoạn từ năm 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2035, Hà Nội sẽ giữ nguyên chợ đầu mối Minh Khai (Bắc Từ Liêm), xoá bỏ di dời chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) giai đoạn đầu tư 2021-2025, chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình) 2015-2020.

Đồng thời sẽ xây mới 3 chợ đầu mối nông sản tại xã Phủ Đổng huyện Gia Lâm, phân kỳ đầu tư 2015-2020, chợ đầu mối nông sản tại Quốc Oai từ 2021-2025, chợ đầu mối nông sản tại Phú Xuyên 2021-2025.

Ngoài ra, trong Quyết định của Bộ Công thương mới phê duyệt cũng cho thấy, Hà Nội sẽ giữ nguyên chợ hạng 1 bao gồm: Chợ Đồng Xuân, chợ Bưởi, chợ Mơ, chợ Hà Đông, chợ Nghệ, chợ Thị trấn Vân Đình.

Chợ đầu mối, chợ đầu mối Long Biên, xóa sổ, di dời, Hà Nội, Bộ Công thương, chợ Đồng Xuân, xây chợ đầu mối, chợ-đầu-mối, chợ-đầu-mối-Long-Biên, xóa-sổ, di-dời, Hà-Nội, chợ-Đồng-Xuân, xây-chợ-đầu-mối, Bộ-Công-Thương
Sắp tới chợ đầu mối Long Biên sẽ bị xóa sổ

Quyết định được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ký cũng chỉ ra rõ việc quy hoạch lại chợ là mục tiêu tổng quát nhằm phát triển mạng lưới chợ đồng bộ, hài hòa, đáp ứng nhu cầu hàng hóa nông sản cho sản xuất, chế biến và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân. Qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

Ngoài ra, quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 định hướng phát triển đồng bộ mạng lưới chợ trên toàn quốc với quy mô, cơ cấu, tính chất và công năng phù hợp với nhu cầu lưu thông hàng hóa và thị trường từng địa bàn, vùng lãnh thổ. Trong đó, chú trọng phát triển bền vững mạng lưới chợ cung ứng hàng hóa nông sản, thực phẩm cho thị trường khu vực đô thị và mạng lưới chợ cung ứng hàng công nghiệp tiêu dùng thông thường cho thị trường nông thôn. Kết hợp xây dựng kiên cố với trang thiết bị đầy đủ, từng bước hiện đại với nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ và đổi mới tổ chức bộ máy quản trị chợ.

Cũng theo Quyết định này sẽ có 13 chợ đầu mối trên toàn quốc không đảm bảo các điều kiện sẽ bị xóa bỏ hoặc di dời theo tiêu trí quy hoạch hoặc hiệu quả kinh doanh thấp phải chuyển đổi công năng.

Chia sẻ
Đọc thêm