TIN TỨC VỀ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG TẠI THANH HÓA DO TIÊM VẮC XIN VERO CELL - TRUONG HOP TU VONG TAI THANH HOA DO TIEM VAC XIN VERO CELL

Trường hợp tử vong tại Thanh Hóa do tiêm vắc xin Vero Cell