Trải bài Tarot và bốc lấy 1 lá để biết sự nghiệp của bạn trong tháng 9 này sẽ có biến động gì hay không

Sự nghiệp trong tháng 9 này của bạn có gì thay đổi? Hãy bốc 1 lá bài Tarot để đoán biết chuyện gì sẽ đến nhé!

Hãy nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Tiếp theo, bạn hãy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình và những gì bạn mong muốn. Sau đó mở mắt ra và rút lấy một lá bài Tarot để biết sự nghiệp của bạn trong tháng 9 này có gì thay đổi hay không.

Chia sẻ
Đọc thêm