TP HCM ra văn bản khẩn về mức thu học phí năm học 2022-2023

Đặng Trinh, Theo Người lao động
Chia sẻ

Theo văn bản khẩn của UBND TP, ngoài học phí, các khoản thu dịch vụ giữ nguyên trong năm học 2022-2023.

UBND TP vừa có văn bản khẩn về thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện các khoản thu khác năm học 2022-2023 và chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP HCM từ năm học 2023-2024.

Theo đó, UBND TP thống nhất đề xuất của Sở GD-ĐT TP HCM về tiếp tục duy trì và giữ nguyên các nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn TP HCM, không bao gồm học phí theo quy định đang thực hiện trong năm học 2021-2022 để tiếp tục thực hiện cho năm học 2022-2023.

UBND TP cũng giao Sở GD-ĐT TP chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn TP HCM không bao gồm học phí theo quy định (mức thu trường tiên tiến, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú...), các khoản thu hộ, chi hộ của ngành GD-ĐT trong năm học 2022-2023.

UBND TP cũng thống nhất chủ trương giao Sở GD-ĐT TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP dự thảo ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn TP HCM từ năm học 2023-2024 theo quy định để trình HĐND TP vào kỳ họp cuối năm.

Chia sẻ
Đọc thêm