Tin vui: Vợ chồng sinh đủ 2 con sẽ được giảm thuế, ưu tiên mua nhà ở xã hội và hỗ trợ chi phí giáo dục

Nhằm thực hiện mục tiêu trong "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030", Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp khuyến khích các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sinh con thứ 2.

Ngày 28/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 588/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030".

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có dưới 2,0 con); Giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh cao (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có trên 2,2 con); Duy trì kết quả ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0 con đến 2,2 con).

Tin vui cho các cặp vợ chồng trẻ khi sinh con thứ 2: Giảm thuế, ưu tiên mua nhà ở xã hội và hỗ trợ chi phí giáo dục - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Để hoàn thành được mục tiêu này, Quyết định đã đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sinh con thứ 2. 

Cụ thể:

- Chính quyền địa phương nghiên cứu, ban hành các biện pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Một số nội dung hỗ trợ, khuyến khích cần thí điểm như sau:

+ Khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi,...

+ Hỗ trợ phụ nữ khi mang thai, sinh con và sinh đủ hai con: Tư vấn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em bao gồm sàng lọc vô sinh, sàng lọc trước sinh và sau sinh, phòng chống suy dinh dưỡng; 

+ Tạo điều kiện trở lại nơi làm việc cho phụ nữ sau khi sinh con; giảm thuế thu nhập cá nhân; miễn giảm các khoản đóng góp công ích theo hộ gia đình; ...

+ Hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con: ưu tiên mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở.

+ Ưu tiên cho con vào các trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em đối với các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con; từng bước thí điểm các biện pháp tăng trách nhiệm đóng góp xã hội, cộng đồng đối với những trường hợp cá nhân không muốn kết hôn hoặc kết hôn quá muộn.

Chia sẻ
Đọc thêm