TIN TỨC VỀ TIÊM TRỘN MŨI 1 MODERNA, MŨI 2 PFIZER - TIEM TRON MUI 1 MODERNA, MUI 2 PFIZER

Tiêm trộn mũi 1 Moderna, mũi 2 Pfizer