Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ "gây sốt" trở lại: "Lời hứa khi yêu giống như quả rắm, lúc hứa thì chấn động, sau rồi cũng tan biến"

Nhiều người cho rằng, chỉ có mình Thư Kỳ mới dám nói lên những điều này.

Mới đây, một diễn đàn mạng xã hội đã "đào mộ" lại 21 triết lý về mối quan hệ giữa nam và nữ mà Thư Kỳ từng đăng tải trên Weibo cá nhân vào năm 2013.

Đây được xem là thời điểm Thư Kỳ và Phùng Đức Luân dính nghi án chia tay sau một thời gian hẹn hò. Nhiều người cho rằng, những chia sẻ của Thư Kỳ trên trang cá nhân chính là tiếng lòng sau khi chia tay Phùng Đức Luân vào thời điểm đó.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 1.

Bài đăng của Thư Kỳ.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 2.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 3.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 4.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 5.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 6.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 7.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 8.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 9.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 10.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 11.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 12.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 13.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 14.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 15.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 16.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 17.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 18.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 19.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 20.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 21.

Thư Kỳ cùng 21 triết lý về quan hệ nam - nữ: “Phụ nữ khổ vì một người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện lên giường” - Ảnh 22.

Chia sẻ
Đọc thêm