TIN TỨC VỀ SỬ DỤNG FAECBOOK, ZALO, YOUTUBE, LOTUS ĐỂ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA - SU DUNG FAECBOOK, ZALO, YOUTUBE, LOTUS DE TUYEN TRUYEN PHONG CHONG VIRUS CORONA

Sử dụng Faecbook, Zalo, YouTube, Lotus để tuyên truyền phòng chống virus corona